Even voorstellen

Als ik binnen trainingen zie hoe mensen hun grenzen gaan verkennen, durven los te laten en uitproberen, dan maakt mijn hart een sprongetje...

Werkwijze/stijl

Mijn stijl is deels afhankelijk van het niveau waarop ik werk maar altijd vanuit contact en respect voor de ander...

Trainer en trainingsacteur
versterken elkaar

"Een uitstekende samenwerking met een trainer is essentieel: de trainer stuurt, de trainingsacteur ondersteunt...

werkwijze en stijl

Mijn stijl is deels afhankelijk van het niveau waarop ik werk maar altijd vanuit contact met en respect voor de ander. Ik ga het spel open en zonder oordeel in, ben duidelijk, directief en veilig. 

Een concrete praktijksituatie en/of leervraag is het uitgangspunt voor de simulatie. Ik fungeer als spiegel voor het gedrag van de ander en geef hierop gerichte feedback. Dit biedt de ander de gelegenheid om de verkregen feedback meteen uit te proberen en het effect hiervan te ervaren. Ik daag deelnemers uit te experimenteren met “nieuw” gedrag. Ik schakel snel, ben flexibel en heb vaak aan een half woord genoeg. Ik pas verschillende werkvormen en oefeningen toe om het leerdoel dat de ander voor ogen heeft zo effectief mogelijk te realiseren. 

Appetizers & Dynamizers

MeerMans is bekend met een groot aantal korte oefeningen die deelnemers op hun gemak stellen om zo de grootst mogelijke effectiviteit uit de trainingen te halen, zogeheten “apetizers en dynamizers”.

Apetizers zijn er om de juiste sfeer te creëren, mensen op scherp te zetten en nieuwsgierig te maken.

Dynamizers zijn er voor meer energie, het prikkelen van inventiviteit of het bevorderen van de concentratie.

Ook voor het wegnemen van weerstand of het doorbreken van spanning zijn deze oefeningen effectief inzetbaar. Ik zet ze op verzoek graag in! 

Referenties

"Met Ginie Koopmans heb ik 25 jaren intensief samengewerkt in trainingen voor juridische professionals...."

 
 
 

Meermans
Amsterdam
T 06 5138 01 63
E info@meermans.nu

KvK Amsterdam 50391992

Disclaimer

Leveringsvoorwaarden

Ontwerp door Marcel Freriks Grafisch Ontwerp
Website door DigiConcept